Steve Armstrong

Steve ve svém přístupu, vycházejícím z více než 30leté praxe, povzbuzuje k propojování základních principů meditace se všemi oblastmi každodenního života (rodina, práce, osobní rozvoj, vztahy). Vedle samotné meditační techniky na jeho kurzech vystupují do popředí moudrost, soucit, laskavost a také jemný smysl pro humor.

Steve s vipassanou začínal už v sedmdesátých letech 20. stol. Jako buddhisticky mnich 5 let praktikoval meditaci vipassaná a mettá pod vedením Sayadaw U Pandity (tradice Mahasi Sayadaw, Barma). Studoval buddhistickou psychlogii (Abhidhamma) a na svých kurzech ji prezentuje jazykem srozumitelným pro naši kulturu.

Dlouhá léta působil ve vedení Insight Meditation Society (IMS, Barre, USA) a dnes je zde jedním z hlavních učitelů (spolu s např. Josephem Goldsteinem, Sharon Salzberg nebo Jackem Kornfieldem). V posledních letech praktikuje pod vedenim Ashina Tejaniyi (Barma).

Spolu se svou ženou Kamalou založili a vedou meditační centrum na ostrově Maui (Hawaii, USA). Jako laičtí učitelé vedou meditační kurzy po celém světě.


Zdroje:

www.bhavana.cz

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *