Bhavana CZ

Slovo „bhavana“ pochází z pálijského jazyka a znamená „kultivace mysli“, „rozvíjení prospěšných kvalit mysli“. Překládá se také jako „meditace“ nebo „přímé prožívání skutečnosti“.

Slovo „vipassana“ znamená „vhled“. Volně by se také dalo přeložit jako „vnímání věcí tak, jak opravdu jsou“. Tvoří samotné jádro Buddhova učení (Dhamma), které vede k osvobození se od nesprávných postojů a návyků mysli.

Zajímá-li vás praxe meditace, pak doporučujeme zúčastnit se nějakého vipassanového kurzu – to je nejlepší způsob, jak převést teorii do praxe (viz KURZY). Pokud chcete praktikovat sami, zkuste si poslechnout Úvodní instrukce od Ashina Tejaniyi (viz. též AUDIO), případně si projděte nabízené KNIHY ZDARMA – ty jsou buď přímo volně ke stažení (formát *.PDF) nebo si je můžete objednat v tištěné formě zdarma.

Také můžete přes tzv. „Vipassanovou mapu“ zjistit, zda ve vašem okolí někdo praktikuje vipassanu a schazet se ke společné praxi (nebo do Mapy umistěte kontakt na sebe).

V poslední době výrazněji podporujeme zejména učení Ashina Tejaniyi (též Sayadaw U Tejaniya) – buddhistického mnicha a meditačního učitele z Barmy. V letech 2011 a 2013 jsme s ním v ČR uspořádali 2 kurzy meditace všímavosti. Kurzy vzbudily značný ohlas a věříme, že další spolupráce bude pokračovat. Více o Ashinu Tejaniyovi viz. také záložka UČITELÉ KNIHY  DHAMMA.

Na těchto stránkách dále představujeme učitele, se kterými jsme se setkali, vyzkoušeli jejich přístupy, pokládáme je za užitečné a nabízíme je ke sdílení s ostatními. Zveme tyto učitele do ČR a pořádáme s nimi meditační kurzy otevřené pro širokou veřejnost. Tito učitelé častokrát ještě nejsou v ČR příliš známí (i když jinde ve světě už známí jsou), a proto jejich učení podporujeme mimo jiné také překládáním a vydáváním jejich knih.

Mezi země, kde je tradice vipassánové meditace stále živá patří hlavně země Jižní a Jihovýchodní Asie, tedy zejména Barma (dnes Myanmar), Sri Lanka, Thajsko, Kambodža, Laos, Indie, Vietnam apod. Zde je toto učení stále ještě přístupné ve své původní formě (theravada) tak, jak ho učil před cca 2 500 lety historický Buddha Gautama a tak, jak bylo zapsáno v tzv. „Pálijském Kánonu“ (Tipitaka). Vipassana se ale od druhé poloviny 20. stol. z těchto zemí začala šířit do celého světa a nyní je velmi rozšířená i v „západním světě“ (Evropa, USA, Austrálie,…).

Hlavními aktivitami sdružení Bhavana jsou zejména:

pořádání meditačních kurzů a přednášek,
překládání a vydávání knih o vipassanové meditaci a jejich distribuce zdarma.

Všechny tyto aktivity jsou financovány z dobrovolných darů.

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *